26/04/2016

Kết quả quay thưởng chương trình "Xuân gắn kết, Tết an khang"

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAY THƯỞNG:

- Đợt 1: từ ngày 20/01/2016 đến hết ngày 29/02/2016 Kết quả quay thưởng đợt 1

- Đợt 2: từ ngày 01/03/2016 đến hết ngày 10/04/2016 Kết quả quay thưởng đợt 2