Giải quyết quyền lợi bảo hiểm

Giải quyết quyền lợi bảo hiểm 15 phút

Định nghĩa

Quy trình Giải quyết quyền lợi bảo hiểm (GQQLBH) 15 phút (*) áp dụng với hồ sơ yêu cầu GQQLBH do khách hàng nộp trực tiếp tại Trụ sở Công ty và đáp ứng một số điều kiện quy định dưới đây.

(*) Thời gian 15 phút trong quy trình được tính kể từ thời điểm cán bộ Dịch vụ khách hàng nhận hồ sơ yêu cầu GQQLBH đầy đủ và hợp lệ từ Khách hàng đến khi có quyết định GQQLBH.

Phạm vi áp dụng 

STT

RỦI RO

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

ĐẶC ĐIỂM HỒ SƠ

(hiệu lực, tiền sử, phạm vi BH, người nhận tiền…)

1

Trợ cấp nằm viện, Chi phí phẫu thuật

 ≤ 10 triệu đồng

 - Hiệu lực hợp đồng:

  + Trường hợp rủi ro do tai nạn: đã qua thời gian chờ của sản phẩm

  + Trường hợp rủi ro do bệnh lý: > 1 năm

 - Nằm viện thuộc Danh sách bệnh viện được chấp thuận; rủi ro (phẫu thuật/điều trị bảo tồn) có được liệt kê trong Bảng tỷ lệ trả tiền BH

 - Không có thông tin tiền sử; hoặc tiền sử bệnh đã được BVNT chấp nhận bảo hiểm và không liên quan trực tiếp đến rủi ro của khách hàng.

 

2

  Bệnh hiểm nghèo

 ≤ 100 triệu đồng 

 - Hiệu lực hợp đồng: > 1 năm

+ Không có thông tin tiền sử; hoặc tiền sử bệnh đã được BVNT chấp nhận bảo hiểm và không liên quan trực tiếp đến rủi ro của khách hàng.

+ Các bệnh lý được coi là bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối:

 - Suy tim toàn bộ mất bù (suy tim toàn bộ độ 4)

 - Suy hô hấp mất bù

 - Suy gan mất bù

 - Suy thận mất bù (suy cả hai thận)

 - Suy tủy mất bù

 - Ung thư đã có di căn

 - Suy kiệt rất nặng và nuôi dưỡng hoàn toàn bằng dịch truyền

 - Hôn mê từ giai đoạn II trở lên (trừ hôn mê do tai nạn): có biểu hiện mất phản xạ ánh sáng, mất phản xạ giác mạc, rối loạn thần kinh thực vật mức độ vừa.

3

  Tử vong

 

 

  Do tai nạn (có đủ hồ sơ của Công an)

≤  100 triệu đồng

 - Hiệu lực > 2 năm

+ Không có thông tin tiền sử; hoặc tiền sử bệnh đã được BVNT chấp nhận bảo hiểm và không liên quan trực tiếp đến rủi ro của khách hàng

+ Sự kiện rủi ro rõ ràng, không có nghi vấn

+ Hợp đồng đã xác định được người nhận quyền lợi bảo hiểm (đã có Người thụ hưởng, đã có Văn bản thỏa thuận phân chia di sản hợp lệ…).

  Do nguyên nhân khác

≤ 100 triệu đồng

  Đã giải quyết bệnh  hiểm nghèo

Không giới hạn

 

Thanh toán quyền lợi bảo hiểm

- Quyền lợi bảo hiểm đáo hạn
- Quyền lợi bảo hiểm rủi ro
- Quyền lợi định kỳ/quyền lợi lập nghiệp định kỳ
- Quyền lợi lãi chia lũy tích
- Quyền lợi niên kim

Để yêu cầu thanh toán quyền lợi bảo hiểm của hợp đồng, Quý khách vui lòng điền vào Biểu mẫu Yêu cầu thanh toán Quyền lợi bảo hiểm (tại đây) và gửi hồ sơ thủ tục theo hướng dẫn trong biểu mẫu về :
- Công ty Bảo Việt Nhân thọ đang quản lý và phục vụ Hợp đồng của Quý khách (xem địa chỉ tại đây); hoặc
- Liên hệ Tổng đài 1900558899 nhánh số 4 để được hướng dẫn

Hướng dẫn giải quyết quyền lợi bảo hiểm

Hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm hợp lệ là:
Các thông tin trên Giấy yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm được kê khai đầy đủ, chính xác và trung thực;
Các tài liệu kèm theo đầy đủ và là bản gốc, bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao chứng thực bởi Phòng Tư pháp cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Phòng Công chứng/Văn phòng Công chứng.

1. Giải quyết quyền lợi bảo hiểm tử vong

 • Giấy yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm (mẫu tại đây) ; 
 • Trích lục khai tử/Giấy chứng tử;
 • Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu của Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm;
 • Giấy tờ chứng minh quyền được nhận quyền lợi bảo hiểm (áp dụng trong trường hợp không chỉ định người thụ hưởng)
  - Di chúc;
  - Văn bản thỏa thuận phân chia di sản;
  - Văn bản khai nhận di sản …
 • Hồ sơ y tế (nếu có điều trị)
  - Bệnh án của cơ quan y tế có thẩm quyền;
  - Giấy chứng nhận phẫu thuật/ Phiếu mổ;
  - Sổ khám bệnh;
  - Giấy ra viện/Chứng nhận điều trị; 
 • Hồ sơ tai nạn (nếu do tai nạn)
  - Biên bản tai nạn;
  - Kết luận của cơ quan công an về vụ tai nạn; 
  - Khác 
    + Biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường và ảnh chụp hiện trường (nếu có)
    + Biên bản khám nghiệm tử thi (nếu có);

2. Giải quyết quyền lợi bảo hiểm thương tật toàn bộ vĩnh viễn

 • Giấy yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm (mẫu tại đây) ;
 • Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu của Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm;
 • Hồ sơ y tế 
  - Giấy xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về tình trạng thương tật của Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm;
  - Bệnh án của cơ quan y tế có thẩm quyền;
  - Giấy chứng nhận phẫu thuật/ Phiếu mổ; 
  - Giấy ra viện/Chứng nhận điều trị;
  - Khác
    + Sổ khám bệnh;
    + Phim, kết quả chụp X-quang.
 • Hồ sơ tai nạn (nếu do tai nạn)
  - Biên bản tai nạn;
  - Kết luận của cơ quan công an về vụ tai nạn; 
  - ​Khác 
    + Biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường và ảnh chụp hiện trường (nếu có).

3. Giải quyết quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo và bệnh lý nghiêm trọng

 • Giấy yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm 
  - Mẫu áp dụng cho rủi ro bệnh hiểm nghèo và bệnh lý nghiêm trọng theo BV-NR17  (mẫu tại đây)
  - Mẫu áp dụng cho rủi ro bệnh lý nghiêm trọng theo BV-NR15  (mẫu tại đây)
 • Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu của Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm;
 • Hồ sơ y tế
  - Bệnh án của cơ quan y tế có thẩm quyền;
  - Giấy ra viện/Giấy chứng nhận điều trị;
  - Khác
    + Giấy chứng nhận phẫu thuật/Phiếu mổ (nếu có).
    + Kết quả xét nghiệm, kết quả tế bào học, kết quả chụp X-quang (nếu có);
 • Hồ sơ tai nạn (nếu do tai nạn)
  - Biên bản tai nạn; 
  - Kết luận của cơ quan công an về vụ tai nạn; 
  - Khác 
    + Biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường và ảnh chụp hiện trường (nếu có).

4. Giải quyết quyền lợi bảo hiểm theo sản phẩm bổ trợ (không bao gồm tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn và bệnh lý nghiêm trọng)

4.1 Các loại quyền lợi bảo hiểm

 • Quyền lợi phẫu thuật và điều trị ngoại khoa (BV-NR2, BV-NR6, BV-NR10, BV-NR14 và BV-NR16); 
 • Quyền lợi trợ cấp viện phí, trợ cấp viện phí đặc biệt, trợ cấp tử vong trong khi nằm viện  (BV-NR11);
 • Quyền lợi bảo hiểm thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn (BV-NR5, BV-NR12);
 • Quyền lợi bảo hiểm chăm sóc sức khỏe dành cho phụ nữ (Bệnh ung thư phụ nữ, bệnh lý nghiêm trọng, biến chứng sản khoa) (BV-NR14).

4.2 Hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm

 • Giấy yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm (mẫu tại đây) ;
 • Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu của Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm;
 • Hồ sơ y tế
  - Giấy ra viện;
  - Giấy chứng nhận phẫu thuật/phiếu mổ (nếu có phẫu thuật);
  - Biên lai (hóa đơn) thanh toán viện phí/ Biên lai (hóa đơn) tài chính;
  - Bệnh án của cơ quan y tế có thẩm quyền;
  - Khác
    + Giấy chứng nhận thương tích (áp dụng đối với rủi ro Thương tật bộ phận vĩnh viễn) (nếu có)
    + Phiếu siêu âm/Phim, kết quả chụp X-quang

- Công ty Bảo Việt Nhân thọ đang quản lý và phục vụ Hợp đồng của Quý khách (xem địa chỉ tại đây); hoặc
- Liên hệ Tổng đài 1900558899 nhánh số 4 để được hướng dẫn

Quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm