Báo cáo tài chính

 

Năm 2017, Bảo Việt Nhân thọ đạt mức tăng trưởng ấn tượng nhờ phát huy sức mạnh tổng thể trong lĩnh vực kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, áp dụng công nghệ, tập trung đầu tư và phát triển đội ngũ cán bộ đồng thời nâng cao chất lượng của tư vấn viên.

Bảo Việt Nhân thọ dẫn đầu thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam năm 2017 với tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 17.470 tỷ đồng, tăng trường 29,83%. Doanh thu khai thác mới đạt 4.646 tỷ đồng, tăng trưởng 26,73%.

Với hệ thống dịch vụ chất lượng và hoạt động kinh doanh hiệu quả, Tạp chí Tài chính thế giới (World Finance) đã công bố Bảo Việt Nhân thọ là “Công ty bảo hiểm nhân thọ tốt nhất Việt Nam 2017”.

Với những hoạt động tích cực mang lại giá trị thiết thực cho các khách hàng và cộng đồng, Bảo Việt Nhân thọ vinh dự đón nhận giải thưởng “Công ty bảo hiểm nhân thọ vì Sức khỏe cộng đồng” do Tạp chí Tài chính và Ngân hàng toàn cầu uy tín của Anh Quốc (Global Banking and Finance Review) đánh giá và bình chọn.

Bảo Việt Nhân thọ xin trân trọng cảm ơn niềm tin của Quý khách hàng và các đối tác!