Bảo vệ

Bảo hiểm trợ cấp nằm viện

Giải pháp hỗ trợ tài chính giúp bạn và người thân có thể lựa chọn bệnh viện cũng như phương pháp điều trị y tế tốt hơn trong trường hợp phải nằm viện chữa trị.

An Bình Thịnh Vượng

Giải pháp bảo hiểm nhân thọ ưu việt mang đến cho khách hàng sự vững tâm về nguồn tài chính khi không may mắc phải 46 bệnh lý nghiêm trọng

Bảo hiểm Chăm sóc Y tế

Bảo hiểm Chăm sóc Y tế - Giải pháp toàn diện giúp CHĂM SÓC sức khỏe, HỖ TRỢ viện phí, TÍCH LŨY tài chính

An Tâm Hạnh Phúc

Bảo hiểm phẫu thuật và điều trị ngoại khoa - giải pháp giúp bạn yên tâm trút bỏ gánh nặng tài chính trong quá trình phẫu thuật và điều trị ngoại khoa nếu bạn hay người thân không may gặp phải trong cuộc sống.

An Tâm Sống Khỏe

Giúp bạn và người thân yên tâm vượt qua những tình huống nguy nan về sức khỏe nếu chẳng may mắc phải một trong các bệnh lý nghiêm trọng.

An Tâm Toàn Mỹ

Bảo vệ tài chính và chăm sóc sức khỏe toàn diện dành cho phụ nữ với các quyền lợi bảo hiểm cho các bệnh ung thư phụ nữ, bệnh lý nghiêm trọng, bệnh biến chứng sản khoa và các loại phẫu thuật, điều trị ngoại khoa mở rộng.

Bảo hiểm Tai nạn Toàn diện

Đảm bảo nguồn tài chính cho gia đình để vượt qua những rủi ro do tai nạn không may gặp phải trong cuộc sống, bao gồm: tử vong, thương tật vĩnh viễn, bỏng nặng, chấn thương sọ não nặng, nằm viện, phẩu thuật.

Bảo hiểm thương tật bộ phận vĩnh viễn

Giải pháp hỗ trợ tài chính nếu người được bảo hiểm không may bị thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn.

Bảo hiểm tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Giải pháp hỗ trợ tài chính nếu người được bảo hiểm không may tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn

Quyền lợi miễn đóng phí đặc biệt

Giải pháp tài chính hỗ trợ miễn nộp phí cho Hợp đồng chính khi người được bảo hiểm không may gặp rủi ro thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn

Quyền lợi miễn đóng phí

Giải pháp tài chính hỗ trợ miễn nộp phí trong cả trường hợp người được bảo hiểm gặp rủi ro tử vong do mọi nguyên nhân và thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn.

An Tâm Miễn Phí

Sản phẩm bổ trợ An Tâm Miễn Phí sẽ là sự lựa chọn tốt nhất giúp Hợp đồng bảo hiểm của Bạn vẫn tiếp tục được duy trì miễn phí với đầy đủ cấc quyển lợi khi Bạn không may mắc phải những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe.