Dành cho doanh nghiệp

Hầu hết các doanh nghiệp thường chú trọng bảo hiểm cho những tài sản hữu hình của mình như ô tô, nhà xưởng, kho hàng, văn phòng để giảm bớt những gánh nặng tài chính khi rủi ro xảy ra. Tuy nhiên không phải tất cả các doanh nghiệp đều quan tâm tới việc bảo vệ cho tài sản đáng quý nhất của mình đó là đội ngũ nhân viên, những người đang hàng ngày nỗ lực làm việc vì sự phát triển của doanh nghiệp.

Hiểu rõ điều này và mong muốn giúp Doanh nghiệp trong việc giữ chân người tài và gia tăng những lợi ích, Bảo Việt Nhân thọ đã thiết kế ra những chương trình tài chính chuyên biệt phù hợp với từng nhu cầu cần thiết của mỗi Doanh nghiệp.

Hưu Trí Vững Nghiệp

Hưu Trí Vững Nghiệp giải pháp phúc lợi hiệu quả giúp doanh nghiệp phát triển bền vững với giá trị cao nhất cho Doanh nghiệp và Người lao động.

An Nghiệp Thành Công

An Nghiệp Thành Công là giải pháp hiệu quả giúp các nhà quản trị doanh nghiệp yên tâm vì nhân viên đã được bảo vệ trước các rủi ro trong cuộc sống.

Bảo hiểm tích lũy

Chương trình tài chính tích lũy dành cho nhân viên doanh nghiệp

Bảo hiểm đầu tư

Dòng sản phẩm bảo hiểm nhóm - liên kết đầu tư của Bảo Việt Nhân thọ là chọn lựa phù hợp cho những doanh nghiệp muốn kết hợp bảo vệ với đầu tư sinh lời.

Bảo hiểm hưu trí

Chương trình tài chính gia tăng thu nhập khi nghỉ hưu dành cho khách hàng doanh nghiệp