Tích lũy

An Hưng Phát Lộc

AN HƯNG PHÁT LỘC là giải pháp tài chính ưu việt của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ. Sản phẩm kết hợp vừa bảo vệ trước những rủi ro trong cuộc sống, vừa đảm bảo tích lũy tài chính trong dài hạn và đặc biệt giải quyết được nhu cầu sử dụng nguồn tài chính ngắn hạn với những quà tặng hấp dẫn từ Bảo Việt Nhân thọ.